Chính sách bảo mật

Đã có 4911 lượt xem sản phẩm

I. Quy định chung

1. Website http://dxaudio.vn/ chuyên cung cấp các sản phẩm âm thanh , ánh sáng hội trường do DXAUDIO 89 là đơn vị chủ quản, chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện các dịch vụ trên cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân và DXAUDIO 89S là đơn vị chủ quản và có yêu cầu thực hiện quảng cáo trên trên website http://dxaudio.vn/.

2. Đối tác là thương nhân, tổ chức, cá nhân trực tiếp cung cấp dịch vụ, có yêu cầu thực hiện quảng cáo về dịch vụ trên website http://dxaudio.vn/

3. Ban quản lý Website http://dxaudio.vn/ là đội ngũ các nhân viên của DXAUDIO 89, chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Website http://dxaudio.vn/.

II. Bảo vệ thông tin cá nhân của Thành viên

DXAUDIO 89 đã ban hành và công bố Chính sách bảo mật thông tin cá nhân nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của Thành viên với các nội dung sau:

1. Về việc thu thập thông tin cá nhân:

Ban Quản Lý Website http://dxaudio.vn/ yêu cầu Thành viên kê khai các thông tin cá nhân như họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại di động.

Hiện tại, Website http://dxaudio.vn/ chưa thực hiện giao dịch với khách hàng, thành viên trên website mà chỉ thực hiện giao dịch trực tiếp khi gặp mặt hoặc gọi điện thoại đến DXAUDIO 89. Thành viên có thể thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

2. Về yêu cầu độ chính xác của thông tin cá nhân:

Website http://dxaudio.vn/ luôn nỗ lực trong việc xử lý dữ liệu các thông tin cá nhân được cung cấp và xác thực tài khoản người dùng. Do đó, Thành viên có trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin cá nhân và luôn cập nhật thông tin mới.

Ngoài ra, DXAUDIO 89 không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp nào nếu thông tin Thành viên cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

3. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân:

Cụm từ “thông tin cá nhân” được hiểu là mô tả những thông tin liên đới đến một cá nhân cụ thể và có thể dùng để nhận biết về cá nhân đó. Theo đó, DXAUDIO 89 lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Thành viên tại máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn bằng hệ thống tường lửa (firewall).

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của Thành viên: các thông tin cá nhân của Thành viên sẽ được lưu giữ từ khi khởi tạo đến lần cập nhập gần nhất. Ngoại trừ chi tiết các giao dịch của Thành viên tại website http://dxaudio.vn/, sẽ được lưu giữ trong suốt quá trình hoạt động của website http://dxaudio.vn/.

DXAUDIO 89 cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân của Thành viên khi đăng ký và sử dụng website http://dxaudio.vn/

4. Về việc sử dụng thông tin cá nhân:

Mọi thông tin cá nhân của Thành viên, cũng như các thông tin trao đổi giữa Thành viên và website http://dxaudio.vn/ đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống website http://dxaudio.vn/ ,DXAUDIO 89 sử dụng thông tin Thành viên cung cấp để:

• Cung cấp thông tin các dịch vụ đến Thành viên;

• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành viên và website http://dxaudio.vn/

• Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

• Liên lạc và giải quyết với Thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

5. Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba:

Website http://dxaudio.vn/ không cung cấp thông tin cá nhân của Thành viên cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt, hoặc nếu Thành viên có những hành động vi phạm pháp luật.

6. Chỉnh sửa & Bảo mật:

Tài khoản và mật khẩu tài khoản người dùng là do Thành viên quản lý. Do đó, Thành viên phải bảo mật kỹ mật khẩu. Nếu mật khẩu bị lộ dưới bất kỳ hình thức nào, DXAUDIO 89 không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Trường hợp Thành viên nghi ngờ tài khoản người dùng hoặc mật khẩu bị tiết lộ, Thành viên phải thay đổi mật khẩu mới, hoặc báo ngay với Ban Quản Lý Website qua mail kinhdoanhdx89s@gmail.com để được hỗ trợ.

processing...
M.Bắc 0913.456.172
M.Nam 0988.104.504
M.Trung 0914.025.906
M.Tây 0983.678.909