Đã kết thúc 15-10-2019 22:00:00
CỤC ĐẨY 2 KÊNH CA20
Giá khởi điểm: 6.300.000đ
Giá thị trường: 9.000.000đ