Đã kết thúc 09-10-2019 22:00:00
MICRO KHÔNG DÂY SHURE UGX 9II
Giá khởi điểm: 1.500.000đ
Giá thị trường: 2.400.000đ