• Chất âm cực hay .
 • Hàng mới 98%
 • Xử lý âm thanh tuyệt hảo
Bộ Dàn Karaoke Siêu Chất Tại DX AUDIO
15.500.000đ 31.000.000đ
XEM THÊM

1 micr ugx8ii hoặc ugx9ii
1 cap loa BMB 1000 bãi
1 cặp BMB 850 bãi
1 ampli 506N
1 sub bose bãi

 • Chất âm cực hay .
 • Nhập khẩu chính hãng .
 • Xử lý âm thanh tuyệt hảo
Dàn karaoke gia đình DX-46GD
6.450.000đ
XEM THÊM

Loa karaoke Paramax P-300
Amply Paramax SA-1000
Đầu karaoke Acnos SK339HDMI

 • Chất âm cực hay .
 • Nhập khẩu chính hãng .
 • Xử lý âm thanh tuyệt hảo

Dàn karaoke gia đình DX-47GD
7.350.000đ
XEM THÊM

Loa Paramax P-800
Amply Paramax SA-1000
Đầu Acnos Sk29
Micro Shupu 8.2

 • Chất âm cực hay .
 • Nhập khẩu chính hãng .
 • Xử lý âm thanh tuyệt hảo
Dàn karaoke gia đình DX-09GD
7.450.000đ
XEM THÊM

Loa B&W 2628
Amply Jarguar pa 203N
Loa Suberbass B&W J555
Đầu Acnos SK69 HDMI
Micro Shupu 8.2

 • Chất âm cực hay
 • Nhập khẩu chính hãng
 • Xử lý âm thanh tuyệt hảo
Dàn karaoke gia đình DX-38GD
7.450.000đ
XEM THÊM

Loa Karaoke Paramax P-500
Amply Paramax SA-500
Đầu karaoke Acnos Star MIDI SK28
Micro Shupu 8.2

 • Chất âm cực hay .
 • Nhập khẩu chính hãng .
 • Xử lý âm thanh tuyệt hảo
Dàn karaoke gia đình DX-11GD
12.860.000đ
XEM THÊM

Cặp loa karaoke CAVS A900
Amply Jarguar 203N Komi
Đầu karaoke Acnos SK5500HDMI
2 Micro có dây Jarguar SDM305

 • Chất âm cực hay .
 • Nhập khẩu chính hãng .
 • Xử lý âm thanh tuyệt hảo
Dàn karaoke gia đình DX-02GD
13.650.000đ
XEM THÊM

Đôi loa B&W 2628
Amply Jarguar Suhyong PRO 1203KM
Đầu acnos SK5220HDMI
Loa Trầm B&W 604 X555J
Micro không dây Shure UGX8II

 • Chất âm cực hay .
 • Nhập khẩu chính hãng .
 • Xử lý âm thanh tuyệt hảo


Combo karaoke gia đình số 09
13.650.000đ
XEM THÊM

Loa CAVS A900SE
Amply Jarguar 203N
Đầu Acnos SK5500HDMI
2 micro Jarguar 305

 • Chất âm cực hay .
 • Nhập khẩu chính hãng .
 • Xử lý âm thanh tuyệt hảo
Combo karaoke gia đình số 05
14.890.000đ
XEM THÊM

Loa JBL Ki08
Amply Jarguar Pro 1203KM
Micro Jarguar 305

 • Chất âm cực hay .
 • Nhập khẩu chính hãng .
 • Xử lý âm thanh tuyệt hảo

Dàn karaoke gia đình DX-03GD
16.450.000đ
XEM THÊM

Loa CAVS A900
Amply Jarguar 203N
Đầu karaoke Hanet PlayX One 1TB
Loa sub B&W X555J
Micro Shupu 959

 • Chất âm cực hay .
 • Nhập khẩu chính hãng .
 • Xử lý âm thanh tuyệt hảo
Dàn karaoke gia đình DX-42GD
16.650.000đ
XEM THÊM

1 cặp Loa B&W 2628
1 amply Jarguar 1203KM
1 đầu Hanet PlayX One 1TB
2 micro dây Jarguar SDM 305
1 loa Sub B&W 604G

 • Chất âm cực hay .
 • Nhập khẩu chính hãng .
 • Xử lý âm thanh tuyệt hảo

Dàn karaoke gia đình DX-10GD
16.950.000đ
XEM THÊM

Cặp loa Jarguar SS655
Amply Jarguar Pro 1203KM
Đầu Acnos SK339HDMI
Sub B&W 604 Gs
2 micro Jarguar 305

 • Chất âm cực hay .
 • Nhập khẩu chính hãng .
 • Xử lý âm thanh tuyệt hảo
Dàn karaoke gia đình DX-33GD
19.250.000đ
XEM THÊM

Loa Jarguar JS455
Amply Jarguar PRO 1203KM
Đầu Acnos Wifi KM2
Micro không dây Shure UGX8 II
Sub B&W 604G

 • Chất âm cực hay .
 • Nhập khẩu chính hãng .
 • Xử lý âm thanh tuyệt hảo .
Dàn karaoke gia đình DX-07GD
20.520.000đ
XEM THÊM

Loa Bose 301 Seri V
Amply Jarguar PA-203N KOMI nhập khẩu
Đầu Hanet PlayX One 2TB
Micro Jarguar SDM 305

 • Chất âm cực hay .
 • Nhập khẩu chính hãng .
 • Xử lý âm thanh tuyệt hảo

Dàn karaoke gia đình DX-40GD
21.370.000đ
XEM THÊM

Loa Bose 301 series V
Amply karoake California PRO 128E
Đầu karaoke Hanet PlayX One
Micro BBS Pro-9
Sub B&W 604Gs

 • Chất âm cực hay .
 • Nhập khẩu chính hãng .
 • Xử lý âm thanh tuyệt hảo
Dàn karaoke gia đình DX-01GD
21.870.000đ
XEM THÊM

Loa BMB CSN 300SE
Amply Jarguar 203N
Đầu Hanet Play X One 1TB
Micro BBS Pro 9
Sub B&W X555J

 • Chất âm cực hay .
 • Nhập khẩu chính hãng .
 • Xử lý âm thanh tuyệt hảo

Combo karaoke gia đình số 02
21.900.000đ
XEM THÊM

Loa BMB CSN 500SE
Amply California 568E
Đầu Hanet PlayX One 1TB
Micro dây Jarguar 305

 • Chất âm cực hay .
 • Nhập khẩu chính hãng .
 • Xử lý âm thanh tuyệt hảo

Dàn karaoke gia đình DX-12GD
24.850.000đ
XEM THÊM

Cặp loa Jarguar SS655
Amply Jarguar Pro 1203KM
Đầu Hanet PlayX One 1TB
Bộ micro không dây công nghệ Mỹ BCE UGX12
Loa Sub Polk audio PSW110

Miền Bắc 0913 456 172
Miền Nam 0988 104 504
Miền Trung 0932 272 222