CHƯƠNG TRÌNH ĐẤU GIÁ

  • Giá khởi điểm: 2.000.000đ
  • Phiên đấu giá đã kết thúc
Micro Shure UR24D 
4.450.000đ
XEM THÊM
  • Giá khởi điểm: 1.000.000đ
  • Phiên đấu giá đã kết thúc
Micro Shure UGX20II
2.800.000đ
XEM THÊM
Miền Bắc 0913 456 172
Miền Nam 0988 104 504
Miền Trung 0932 272 222