1. Điều kiện trả hàng và hoàn tiền

DXAUIDO đồng ý yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:

Người trúng giải đấu giá đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm như trong thời gian quy định.

Sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển.

DXAUDIO giao sai sản phẩm đấu giá, không đúng với mô tả sản phẩm đã đấu giá.

2. Không thay đổi ý định mua hàng đấu giá

Trừ các trường hợp trả hàng và hoàn tiền như điều 1 trên, các trường hợp trả hàng do người đấu giá thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

3. Tình trạng của hàng trả lại

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Người tham gia đấu giá lưu ý cần phải gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm nếu có, và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng.

Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được cấp một tài khoản truy cập, được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác để thực hiện việc đấu giá trực tuyến.

Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình và thực hiện việc trả giá theo phương thức đấu giá, thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá và thời điểm kết thúc đấu giá, bước giá đã được công bố.

Tại thời điểm kết thúc cuộc đấu giá, DXAUDIO xác định người trúng đấu giá, công bố người trúng đấu giá trên hệ thống trang đấu giá trực tuyến DXAUDIO ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

Kết quả cuộc đấu giá trực tuyến cũng sẽ được đăng công khai trên hệ thống đấu giá trực tuyến DXAUDIO và được gửi vào địa chỉ điện tử của người tham gia đấu giá ngay sau khi công bố người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến.

1. Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:

– Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do Nhà sản xuất.

– Thời hạn bảo hành trên phiếu bảo hành vẫn còn hiệu lực.

– Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không chắp vá, không bị gạch xóa hay sửa chữa, bôi bẩn.

– Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: mã sản phẩm, số seri, ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng, địa chỉ, ngày mua.

– Tem bảo hành và tem niêm phong (nếu có) của Nhà sản xuất trên sản phẩm còn nguyên vẹn.

2. Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ phát sinh phí bảo hành nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

– Sản phẩm không thỏa mãn một trong những điều kiện bảo hành ở mục 1.

– Số series, model sản phẩm không khớp với Phiếu bảo hành.

– Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại những trung tâm bảo hành không được sự ủy nhiệm của Nhà sản xuất.

– Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, và lỗi hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành của Nhà sản xuất.

– Với trường hợp phát sinh phí bảo hành, nhân viên chăm sóc khách hàng của DXAUDIO sẽ tư vấn đầy đủ thông tin cho khách hàng trước khi tiến hành các thủ tục bảo hành.

3. Thời hạn bảo hành:

Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng, bảo hành lên đến 36 tháng cho các sản phẩm loa, amply. 12 tháng đối với các sản phẩm micro.

1. Thông tin khách hàng

Họ & Tên : ---------------------------------

Email : --------------------------------------

Số điện thoại : -----------------------------

Địa chỉ : ------------------------------------- 

Thông tin thêm: (Ghi chú về đơn hàng, ví dụ về lưu ý khi giao hàng)

2. Phương thức thanh toán

2.1 Chuyển khoản ngân hàng

Là cách thanh toán dễ dàng và tiện lợi đối với khách hàng ở xa không thể thanh toán trực tiếp.

Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn Chuyển khoản ngân hàng trong phần Phương thức thanh toán.

Ngay sau khi nhận được đơn hàng đấu giá DXAUDIO sẽ xác nhận với quý khách qua email, tiến hành thực hiện đơn hàng và giao hàng trong thời gian quy định.

2.2 Thanh toán Tiền mặt khi nhận hàng

Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng. DXAUDIO sẽ chuyển hàng đến địa chỉ khách hàng cung cấp, khách hàng kiểm tra hàng và thanh toán bằng tiền mặt cho DXAUDIO