Đã kết thúc 15-10-2019 22:00:00
CỤC ĐẨY 2 KÊNH CA20
Giá khởi điểm: 6.300.000đ
Giá thị trường: 9.000.000đ
Đã kết thúc 09-10-2019 22:00:00
MICRO KHÔNG DÂY SHURE UGX 9II
Giá khởi điểm: 1.500.000đ
Giá thị trường: 2.400.000đ
Đã kết thúc 13-09-2019 22:00:00
ĐÔI LOA NEXO PS15
Giá khởi điểm: 6.700.000đ
Giá thị trường: 13.400.000đ
Miền Bắc 0913.456.172
Miền Nam 0988.104.504
Miền Trung 0979.180.345
Miền Tây 093.227.2222