Cục đẩy 4 kênh

 • Main Bosa MX9900 - 4 Kênh Chính Hãng
 • Nguồn 220V 50Hz
 • Main 4 kênh
Cục đẩy Bosa MX9900
Giá liên hệ
XEM THÊM

- 8Ω stereo power 800W
- 4Ω stereo power 1200W
- Kích thước: 495x485x90mm
- Trọng lượng: 29kg

 • Tính năng linh hoạt và bền bỉ
 • Hoạt động không kén điện
 • Dễ dàng kết hợp để tạo ra hệ thống âm thanh chất lượng cao.
Cục đẩy 4 kênh Bosa MX8800
Giá liên hệ
XEM THÊM

• Nguồn 220V 50Hz
• Main 4 kênh
• Kích thước: 480x435x90mm
• Trọng lượng: 29kg

 • Tính năng linh hoạt và bền bỉ
 • Hoạt động không kén điện
 • Hoạt động liên tục trong thời gian dài
Cục đẩy Bosa MK9600
Giá liên hệ
XEM THÊM

• Nguồn 220V 50Hz
• Công suất 4500W 52 sò
• Kích thước: 480x435x90mm
• Trọng lượng: 36,5kg

 • Tính năng linh hoạt và bền bỉ
 • Hoạt động không kén điện
 • Hoạt động liên tục trong thời gian dài chính
Cục đẩy 2 kênh Bosa KH4800
Giá liên hệ
XEM THÊM

- Nguồn 220V 50Hz
- Công suất 4500W
- Kích thước: 74.8x59.5x19.5cm
- Trọng lượng: 36,5kg

[Miền Nam] 0988 104 504
[Miền Bắc] 0913 456 172