Cục đẩy Yamaha P3500S

  • Chất âm cực hay .
  • Nhập khẩu chính hãng .
  • Xử lý âm thanh tuyệt hảo
4.000.000đ

Giới thiệu cục đẩy Yamaha P3500S

cuc day yamaha p3500s gioi thieu

Thông tin

- Output Power

1kHz, THD+N=1% 8 Ohms Stereo: 390W + 390W

1kHz, THD+N=1% 4 Ohms Stereo: 590W + 590W

1kHz, THD+N=1% 8 Ohms Bridge: 1180W

20Hz-20kHz, THD+N=1% 8 Ohms Stereo: 350W + 350W

20Hz-20kHz, THD+N=1% 4 Ohms Stereo: 450W + 450W

20Hz-20kHz, THD+N=1% 8 Ohms Bridge: 900W

1kHz, 20mS nonclip 2 Ohms Stereo: 1000W + 1000W

1kHz, 20mS nonclip 4 Ohms Bridge: 2000W

- Power Bandwidth (half power): 10Hz-40kHz (THD+N=0.5%)

- THD+N (20Hz - 20kHz, half power): Maximum 0.1%

- Intermodulation Distortion (60Hz: 7kHz, 4:1, half power: Maximum 0.1%

- Frequency Response: 0dB, +0.5dB, - 1dB f=20Hz-50kHz

- Channel Separation: Minimum 70dB 1kHz

- Residual noise (Att. min.): Maximum 70dB

- S/N Ratio: 102 dB

- Damping Factor: 200 max.

- Sensitivity @8 Ohms +4dB

- Voltage Gain (Att. max): 32.1dB

- Input Impedance: 30kOhms balanced; 15kOhms unbalanced

cuc day yamaha p3500s thong so ki thuat

Miền Bắc 0913 456 172
Miền Nam 0988 104 504
Miền Trung 0932 272 222