Loa line array Beyma
Giá liên hệ
XEM THÊM

LF: 10G40, 800W
Chương trình MF: 10MI100, 700W
ProgramHF: hai,WL4

[Miền Nam] 0988 104 504
[Miền Bắc] 0913 456 172